Statistik

Rapport Beskrivning
Kostnadsfördelning Kostnaden fördelad på olika sätt
Snittkostnad Snittkostnad projekt i olika län och kommuner
Slutredovisade projekt 1 Slutredovisade godkända projekt ett visst Ansökningsår
Slutredovisade projekt 2 Slutredovisade godkända projekt
Exceluttag Sök och exportera till excel

*=obligatorisk uppgift

Rapport 0
Namn
Sortering
Beskrivning*

Vem får se den?
AllaInitiativtagareKommunLänsstyrelseNaturvårdsverket

Lyckades!
Uppdatering pågår... Vänta...