Exceluttag

Här kan du exportera projektinformationen i inlagda projekt i alla län eller i enstaka län till excel.
Välj om informationen ska vara sammanfattad på projektnivå, eller nedbruten på finansieringar eller nedbruten på åtgärder
Välj om du vill se information från ansökan eller från slutrapport i projekten och mellan vilka ansökningsår du vill ha resultatet och klicka på Sök.
I nästa steg får du först en fråga om du vill öppna, spara eller avbryta.
Om du klickar på Öppna kan du få ett felmeddelande om att Excel inte känner igen filformatet.
Om detta händer, klicka OK på frågan för att öppna filen, eller välj redan från början att spara den.

Exportera:
Hämta uppgifter från:
Län: Ansökningsår:
 - 
Lyckades!
Sökning pågår Vänta...